Vertailussa Nesteen ja Outokummun osakkeet sijoituskohteina

Vertailussa Nesteen ja Outokummun osakkeet sijoituskohteina

Nesteen ja Outokummun osakkeiden vertailu tarjoaa kiehtovan katsauksen kahteen erilaiseen sijoitusmahdollisuuteen. Molemmat yritykset ovat suomalaisen teollisuuden tunnettuja nimiä, mutta niiden liiketoimintastrategiat ja markkinapotentiaali eroavat toisistaan huomattavasti.

Neste: Uusiutuvan energian kärjessä

Neste on erottautunut uusiutuvien energiamuotojen pioneerina, keskittyen erityisesti uusiutuvaan dieseliin ja lentopolttoaineeseen. Yhtiön sitoutuminen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen, mikä näkyy myös sen sijoituksessa Corporate Knightsin Global 100 -indeksissä, on tehnyt siitä houkuttelevan kohteen pitkäaikaisille sijoittajille. Globaalit ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ja kasvava kysyntä uusiutuville energialähteille tukevat Nesteen tulevaisuuden kasvua. Katso: Neste osake.

Outokumpu: Terästeollisuuden luotettava toimija

Outokumpu, joka on keskittynyt ruostumattoman teräksen valmistukseen, tarjoaa erilaisen sijoitusnäkymän. Yhtiön asema terästeollisuudessa tuo tiettyä vakautta, mutta samalla se on herkkä globaalien taloudellisten suhdanteiden ja raaka-aineiden hintavaihteluiden vaikutuksille. Outokummun investoinnit ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin ja potentiaali hyötyä infrastruktuuriprojekteista luovat mahdollisuuksia kasvulle. Ks. Outokumpu osake.

Sijoittajan näkökulmasta

Kun sijoittajat vertailevat Nesteen ja Outokummun osakkeita, on tärkeää huomioida kummankin yhtiön ainutlaatuiset vahvuudet ja haasteet.

  1. Hajautuksen hyödyt: Nämä kaksi osaketta edustavat eri toimialoja, mikä voi tarjota arvokasta hajautusta sijoitussalkkuun.
  2. Markkinoiden dynamiikka: Sijoittajien on tärkeää pysyä ajan tasalla globaalien talousilmiöiden ja markkinoiden muutosten suhteen, jotka vaikuttavat molempiin yhtiöihin.
  3. Eettiset arvot: Neste, erityisesti sen keskittyminen uusiutuvaan energiaan, voi houkutella sijoittajia, jotka arvostavat vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.

Johtopäätökset

Kun tarkastellaan Nesteen ja Outokummun osakkeita, on selvää, että molemmat tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta niiden riskiprofiilit ja markkinapotentiaalit eroavat toisistaan. Sijoittajan on arvioitava kummankin yrityksen taloudellista suorituskykyä ja toimialan laajempia trendejä, jotta voi tehdä tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.

Neste ja PVG mahdollistavat eurooppalaisten kotien lämmityksen vähäpäästöisemmällä polttonesteellä

Neste on tuonut markkinoille uuden yhteisprosessointimenetelmällä valmistetun hajuttoman kerosiinin, joka on vähäpäästöisempi polttoneste liikuteltaviin sisätilanlämmittimiin. Ensimmäinen tilaus toimitettiin vuodenvaihteessa PVG:lle, joka on Euroopan markkinajohtaja kotitalouksien sisäilmaratkaisuissa ja jolla on oma nestemäisten tuotteiden tuotantolaitos Belgian Gentissä. PVG tuo liikuteltavien lämmitinten polttonesteen kuluttajamarkkinoille ensi talvena vuoden 2024 lopussa. 

PVG:n seuraavan sukupolven polttoneste perustuu Nesteen valmistamaan hajuttomaan kerosiiniin. Se palvelee kuluttajia Euroopassa ja on vastuullisempi vaihtoehto lämmittimissä käytettäville fossiilisille polttonesteille, koska sen tuotannossa fossiilisia raaka-aineita korvataan uusiutuvilla raaka-aineilla. Vähäpäästöisempi polttoneste on ratkaisu kotitalouksille, jotka haluavat pienentää lämmityksen hiilijalanjälkeä.

“Seuraavan sukupolven sisätilanlämmittimiin tarkoitetut polttonesteet tarjoavat kuluttajille parasta laatua, minkä lisäksi ne ovat turvallisia, tehokkaita, hajuttomia ja myös vastuullisempia kuin fossiiliset polttonesteet. Olen iloinen ja ylpeä, että PVG siirtyy Qlima-lämmityspolttoaineiden osalta kohti vastuullisempaa tulevaisuutta”, sanoo PVG:n toimitusjohtaja Kristin Gehre.

“Neste haluaa tukea asiakkaitaan ratkaisuilla, jotka auttavat heitä saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa ja kehittämään vastuullisempia tuotteita omille asiakkailleen. Olemme kehittäneet monenlaisia vähäpäästöisempiä ratkaisuja jo vuosikymmenien ajan, ja tämä on uusin lisä tuotevalikoimaamme”, sanoo Ari Vouti Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksiköstä.

Nesteen uuden vähäpäästöisemmän kerosiinin kemiallinen koostumus ja suorituskyky vastaavat sisätilanlämmittimissä perinteisesti käytettyjä polttonesteitä. Se sopii kaikkiin nestemäisellä polttoaineella toimiviin liikuteltaviin kodin lämmittimiin sellaisenaan.

Nesteen yhteisprosessoidut tuotteet vähentävät riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista

Uusiutuvien raaka-aineiden prosessointi yhdessä fossiilisten raaka-aineiden kanssa on yksi ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja fossiilisten luonnonvarojen riippuvuudesta irtautumiseksi. PVG:n vähäpäästöisempään polttonesteeseen käytetyn Nesteen tuottaman hajuttoman kerosiinin avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 50-85 prosenttia* tuotteen koko elinkaaren aikana verrattuna fossiilisen tuotteen käyttöön**, sillä sen valmistuksessa käytetään uusiutuvia raaka-aineita massatasemenetelmän mukaisesti.  

Nesteen yhteisprosessoitu kerosiini on ISCC PLUS -sertifioitu tuote. Uusiutuva raaka-aine allokoidaan yhteisprosessoituun tuotteeseen ISCC PLUS -massatasemenetelmän mukaisesti.

*) Sertifioidun tuotteen tarkka kasvihuonekaasupäästöjen vähennysprosentti määräytyy tuotteen valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden perusteella. 

**) Kasvihuonekaasupäästölaskelmat Nesteen yhteisprosessoidulle hajuttomalle kerosiinille kattavat päästöt raaka-aineen tuotannosta, kerosiinin jalostuksesta, kaikesta toimitusketjun raaka-aine- ja tuotelogistiikasta sekä kerosiinin polttamisesta käytön aikana. Muita jatkojalostus- ja käyttövaiheen päästöjä ei ole otettu huomioon. EU:n RED II -direktiivin mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa kerosiinin käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat nolla, koska poltettaessa vapautuvan biopohjaisen hiilidioksidin määrä on yhtä suuri kuin uusiutuvien raaka-aineiden aiemmin sitoma määrä. Fossiilinen tuote: Fossiilinen nafta, Euroopan keskiarvo. LCA-tietokannoista valittu vähimmäisarvo (Sphera 2023.1 ja Ecoinvent 3.9.1). GWP-arvo kattaa koko naftan toimitusketjun alkulähteeltä (jalostamon) portille. Lisäksi arvoon sisältyy teoreettinen CO2-päästö tuotteen elinkaaren lopussa, joka perustuu tuotteen hiilipitoisuuteen. Fossiilisen tuotteen elinkaaren loppuvaiheen fossiiliset päästöt otetaan huomioon, jotta se on vertailukelpoinen uusiutuvan tuotteen kanssa. Huomaa, että fossiilinen viitearvo ei sisällä tuotteen kuljetusta, jatkojalostusta tai käyttövaiheen päästöjä.

Leave a Reply

Back To Top