Leiriläiselle annetaan pääasiassa rahaa – tyypillinen summa on alle 50 euroa

Leiriläiselle annetaan pääasiassa rahaa – tyypillinen summa on alle 50 euroa

Rippi- ja muilta leireiltä valmistuvat saavat päättää pääasiassa itse lahjaksi saamiensa rahojen käytöstä, kertoo Danske Bankin teettämä kyselytutkimus. Suurimmat lahjasummat annetaan omalle lapselle.

Rippikoulun tai Prometheus-leirin käyneelle annetaan yleisemmin lahjaksi rahaa. Danske Bankin teettämän kyselyn mukaan tänä vuonna juhliin osallistuvista 56 prosenttia aikoo antaa rahalahjan. Noin kolmanneksen lahja tulee olemaan muuta kuin rahaa ja 12 prosenttia ei osannut sanoa, millaisen lahjan antaa

Noin viidennes vastaajista on sitä mieltä, että rahalahjat ovat liian suuria.

”Raha lahjana herättää tunteita, vaikka sitä pidetään samaan aikaan persoonattomana ja tunteettomanakin lahjana. Rahana annettu lahja aiheuttaa kuitenkin yleensä vähiten hyvinvointitappiota, kun lahjaksi ei osteta jotain, mitä lahjan saaja ei arvosta edes tuotteen myyntihinnan verran. Mitä huonommin lahjan saajan tuntee, sitä suurempi on epäonnistumisen riski tavaralahjoissa”, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Suurimmat lahjat juhlien sankarit saavat tutkimuksen mukaan omilta vanhemmiltaan, sillä omalle lapselle annetaan keskimäärin yli 200 euroa. Lapsenlapselle annetaan keskimäärin 140 euroa, sukulaislapselle 60 euroa ja tuttavaperheen lapselle 50 euroa.

”Rahalahjojen suuruus jakaa vastaajia jonkin verran. Viidenneksen mielestä annettavat lahjat ovat liian suuria, mutta 43 prosenttia ei pidä niitä liian suurina. 36 prosenttia ei osaa sanoa.”

Rahat saa käyttää vapaasti

Tutkimuksen mukaan lahjanantajat toivovat, että rahaa käytetään vapaasti. Noin puolet toivoo, että raha käytettäisiin johonkin isompaan hankintaan, viidennes säästämiseen ja 40 prosenttia ei halua puuttua rahojen käyttöön. Epäsuosituin vaihtoehto on rahan käyttäminen huvitteluun, johon toivoisi rahojen menevän viisi prosenttia lahjanantajista.

Lahjansaajan vanhemmat eivät myöskään halua tarkkaan määrittää mihin rahat käytetään. Vanhemmista neljä prosenttia kertoo päättävänsä mihin lahjarahat käytetään. Kolmannes kertoo keskustelevansa lapsen kanssa, mikä osuus lahjarahoista voidaan käyttää huvitteluun. 37 prosenttia taas sanoo, että ei aio puuttua rahojen käyttöön.

”Kaikki eivät tietenkään saa rippukoulun tai Prometheus-leirin jälkeen suuria rahalahjoja. Tyypillistä kuitenkin voi olla, että se on lapselle ensimmäisen isompi rahasumma. Silloin voi olla hyvä keskustella, miten iso rahasumma kannattaa käyttää, vaikka todennäköisesti lahjansaaja tietää sen itse parhaiten. Henkilökohtaisesti ajattelen, että myös huvittelu voi olla oikein hyvä käyttökohde rahoille”, Appelqvist sanoo.

Lähde: STT Info

Leave a Reply

Back To Top